राज्यसभा सदस्य

राज्यसभा सदस्य

क्र.सं. नाम दल अवधि
1. श्री। राम नारायण दूनी भाजपा 10.04.2014 - 09.04.2020
2. श्री। विजय गोयल भाजपा 10.04.2014 - 09.04.2020
3. श्री। नारायण लाल पंचारीया भाजपा 10.04.2014 - 09.04.2020
4. श्री। ओमप्रकाश माथुर भाजपा 05.07.2016 - 04.07.2022
5. श्री। के.जे. एल्फोंस भाजपा 10.11.2017 - 04.07.2022
6. श्री। रामकुमार वर्मा भाजपा 05.07.2016 - 04.07.2022
7. श्री। हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर भाजपा 05.07.2016 - 04.07.2022
8. श्री। किरोड़ी लाल मीणा भाजपा 04.04.2018 - 03.04.2024
9. श्री। मदनलाल सैनी भाजपा 04.04.2018 - 03.04.2024
10. श्री। भूपेंदर यादव भाजपा 04.04.2018 - 03.04.2024